Powierzchnia 4 400 mkw podzielona została na dwa moduły; pierwszy z nich obejmuje  2 900 mkw i został oddany na potrzeby klienta, drugi, zajmujący pozostałe 1 100 mkw to część rezerwowa na potrzeby sezonowe; istnieje możliwość udostępnienia go innym klientom.

Magazyn wyposażony jest w rampy rozładunkowe i wjazd na poziomie “0”. Centrum logistyczne Diamond Business Park Stryków posiada doskonałą lokalizację: położony jest w centralnej części Polski, dzięki czemu istnieje szeroka gama możliwości pod kątem prowadzenia działań logistycznych i dystrybucyjnych.