Projekty BTS i BTO,
obiekty przemysłowe „szyte na miarę”

Usługi działu BTS AXI IMMO Group

Projekty BTS rekomendowane są Klientom poszukującym indywidualnych, „szytych na miarę” rozwiązań w zakresie powierzchni produkcyjnych, magazynowych i logistycznych, a także towarzyszącej im infrastrukturze technicznej, socjalnej i biurowej. AXI IMMO Group świadczy wszechstronne usługi doradcze w tym zakresie.

Inwestycja w modelu Build-To-Suit (BTS) daje szerokie możliwości w zakresie lokalizacji, wielkości, parametrów technicznych i technologicznych zastosowanych w obiekcie. W projektach BTS „szyte na miarę” mogą być również warunki współpracy z deweloperem (klasyczny najem, budowanie obiektu na własność czy budowa z późniejszą sprzedażą inwestycji klientowi).

Usługi działu BTS AXI IMMO obejmują dwa podstawowe etapy realizacji projektu „szytego na miarę” – fazę przygotowania oraz fazę realizacji inwestycji.  AXI IMMO Group oferuje również dodatkowe usługi po zakończeniu budowy i oddaniu inwestycji do eksploatacji.


Doradztwo AXI IMMO w fazie przygotowania projektu BTS

 • Feasibility study obejmujące analizę rynku, analizę ekonomiczną techniczną i strategiczną projektu,
 • Kompleksowy project management.
 • Wsparcie w wyborze lokalizacji.
 • Analiza i zabezpieczenie nieruchomości gruntowych.
 • Doradztwo techniczne w trakcie przygotowania projektu budowy w tym doradztwo w zakresie uzgodnienia koncepcji.
 • Organizacja i przeprowadzenie procedury przetargowej oraz nadzór nad zawarciem umowy z wybranym wykonawcą.
 • Uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych.
 • Koordynacja procesu nabycia nieruchomości.

Usługi AXI IMMO w fazie realizacji projektu BTS

 • Doradztwo w trakcie wyboru wykonawców.
 • Nadzór nad przygotowaniem zaplecza budowy.
 • Nadzór inwestorski w trakcie budowy, monitoring postępu prac.
 • Przygotowanie i prowadzenie promocji przedsięwzięcia w mediach.
 • Koordynacja odbiorów związanych z pozwoleniem na użytkowanie.

Usługi AXI IMMO w fazie eksploatacji projektu BTS

 • Wsparcie w procesie adaptacji obiektu i uzyskaniu projektowanej zdolności produkcyjnej lub logistycznej.
 • Kompleksowe usługi facility i propery management, w tym techniczne zarządzanie nieruchomością.
 • Zarządzanie umowami najmu, relacjami z otoczeniem i właścicielem obiektu.
 • Audyty techniczne i finansowe, w tym kosztów eksploatacji.
 • Audyt systemów i procesów magazynowych i dystrybucyjnych.

 

Do każdego projektu BTS, „szytego na miarę” w porozumieniu z klientem AXI IMMO Group tworzy dedykowane zespoły projektowo-inżynieryjne, których wiedza i doświadczenie umożliwiają kompleksowo przeprowadzić planowaną inwestycję, zgodnie z najnowszą praktyką rynkową i techniczną.


Projekty BTO (build to own)

AXI IMMO doradza także przy projektach BTO, czyli inwestycjach budowanych dla klienta na własność, które stanowią alternatywę dla klientów zainteresowanych dedykowaną inwestycją w formule BTS. Deweloper pełni funkcję wykonawczą, ale jego odpowiedzialność za projekt jest szersza niż w przypadku generalnego wykonawcy. Odpowiada on za pełen proces deweloperski od planowania, poprzez procedury administracyjne, po oddanie obiektu gotowego do użytkowania. (czytaj więcej o różnicach między BTS i BTO).

Budowa obiektu w formule BTO daje możliwość sprzedaży obiektu w formule sale and leaseback, czyli sprzedaży i leasingu zwrotnego, który pozwala właścicielowi sprzedać obiekt instytucji finansowej, a następnie stać się najemcą tego samego obiektu. Jest to rozwiązanie, które pozwala na uwolnienie środków i ich reinwestycję w inne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Marek Kosielski AXI IMMO
Marek Kosielski
BTS Director
+48 725 300 600
marek.kosielski@axiimmo.com